Obecnie można administrować zasadami sieciowymi (nazywanymi dawniej zasadami dostępu zdalnego) za pomocą serwera zasad sieciowych (NPS, Network Policy Server). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł dotyczący serwera zasad sieciowych (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139764).

Dodatkowe informacje


Spis treści