Serwer z działającą funkcją Hyper-V można skonfigurować przez zmodyfikowanie ustawień funkcji Hyper-V. Za pomocą tych ustawień można określić miejsce, w którym będą domyślnie przechowywane określone pliki, oraz interakcje sterowania, takie jak kombinacje klawiszy i poświadczenia logowania.

Dostępne są dwie kategorie ustawień funkcji Hyper-V:

  • Ustawienia serwera, które określają domyślną lokalizację wirtualnych dysków twardych i maszyn wirtualnych.

  • Ustawienia użytkownika, które umożliwiają dostosowanie interakcji z narzędziem Połączenie z maszyną wirtualną oraz pozwalają wyświetlać ukryte wcześniej komunikaty i strony kreatora. Ustawienia narzędzia Połączenie z maszyną wirtualną umożliwiają także określenie klawisza zwolnienia myszy i kombinacji klawiszy systemu Windows.

Aby skonfigurować ustawienia funkcji Hyper-V
  1. Otwórz Menedżera funkcji Hyper-V. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Menedżer funkcji Hyper-V.

  2. W okienku Akcje kliknij pozycję Ustawienia funkcji Hyper-V.

  3. W okienku nawigacji kliknij ustawienie, które chcesz skonfigurować.

  4. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany i zamknąć okno Ustawienia funkcji Hyper-V, lub kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać zmiany i skonfigurować inne ustawienia.

Uwagi dodatkowe

  • Domyślnie minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w lokalnej grupie Administratorzy lub równoważnej. Administrator może jednak zmodyfikować zasady autoryzacji za pomocą Menedżera autoryzacji, co umożliwi użytkownikowi lub grupie wykonanie tej procedury. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł dotyczący zabezpieczania funkcji Hyper-V za pomocą Menedżera autoryzacji (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142886 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)).

Dodatkowe informacje