Kreator nowego wirtualnego dysku twardego zapewnia prosty sposób tworzenia wirtualnego dysku twardego. Kreator pozwala utworzyć dyski następujących typów:

 • wirtualny dysk twardy o stałym rozmiarze,

 • dynamicznie powiększający się dysk twardy,

 • różnicowy wirtualny dysk twardy.

Wiele z opcji umożliwiających dostosowanie wirtualnego dysku twardego różni się w zależności od typu tworzonego dysku wirtualnego. We wszystkich przypadkach trzeba podać nazwę i lokalizację wirtualnego dysku twardego w magazynie.

Ważne

Nie należy tworzyć wirtualnego dysku twardego w folderze oznaczonym do szyfrowania. Wirtualne dyski twarde są przechowywane w postaci plików z rozszerzeniem vhd. Funkcja Hyper-V nie obsługuje nośników magazynowania, jeśli plik vhd został zaszyfrowany za pomocą systemu szyfrowania plików. Można jednak używać plików przechowywanych w woluminie, do którego zastosowano szyfrowanie dysków funkcją BitLocker systemu Windows. Aby pobrać oficjalny dokument dotyczący funkcji Hyper-V systemu Windows Server 2008 i szyfrowania dysków funkcją BitLocker, zobacz stronę https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=123534 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Aby utworzyć wirtualny dysk twardy
 1. Otwórz Menedżera funkcji Hyper-V. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Menedżer funkcji Hyper-V.

 2. W okienku Akcja kliknij pozycję Nowy, a następnie kliknij pozycję Dysk twardy.

 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na kolejnych stronach kreatora, aby dostosować wirtualny dysk twardy. Za pomocą przycisku Dalej można wyświetlać kolejne strony kreatora. Można także kliknąć nazwę strony w okienku po lewej, aby przejść bezpośrednio do niej.

 4. Zakończywszy konfigurowanie wirtualnego dysku twardego, kliknij przycisk Zakończ.

Uwagi dodatkowe

 • Domyślnie minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w lokalnej grupie Administratorzy lub równoważnej. Administrator może jednak zmodyfikować zasady autoryzacji za pomocą Menedżera autoryzacji, co umożliwi użytkownikowi lub grupie wykonanie tej procedury. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł dotyczący zabezpieczania funkcji Hyper-V za pomocą Menedżera autoryzacji (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142886 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)).

 • Wirtualne dyski twarde są przechowywane w postaci plików vhd, które zapewniają przenośność dysków wirtualnych, ale stanowią również zagrożenie bezpieczeństwa. Zaleca się unikanie ryzyka i podjęcie odpowiednich środków ostrożności, takich jak przechowywanie plików vhd w bezpiecznej lokalizacji.

 • Wirtualny dysk twardy jest tworzony po kliknięciu przycisku Zakończ w celu zakończenia działania kreatora. Proces ten może trwać dość długo - w zależności od wybranych opcji wirtualnego dysku twardego.

 • Wirtualnych dysków twardych nie można przechowywać w folderze, w którym jest stosowana kompresja NTFS.

 • Utworzony wirtualny dysk twardy można w pewnym zakresie zmodyfikować. Można na przykład dokonać konwersji typu wirtualnego dysku twardego. Zmiany można wprowadzać za pomocą Kreatora edycji wirtualnego dysku twardego.

Dodatkowe informacje