Så här ändrar du en underordnad server till huvudserver

Från Windows-gränssnittet

Så här ändrar du en underordnad server till huvudserver med hjälp av Windows
 1. Öppna hanteringskonsolen Identitetshantering för UNIX genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och klicka på Microsoft Identitetshantering för UNIX.

  Du kan också öppna hanteringskonsolen från Serverhanteraren genom att expandera Roller och sedan Active Directory Domain Services i hierarkifönstret och markera Microsoft Identitetshantering för UNIX.

 2. Anslut om så behövs till datorn du vill hantera.

 3. Klicka på Server för NIS i konsolträdet och visa listan över NIS-domäner.

 4. Markera den domän som du vill ändra.

 5. Klicka på NIS-servrar i informationsfönstret, markera den Windows-server du vill ska bli den nya huvudservern och klicka sedan på Höj nivå.

OBS

Du öppnar Identitetshantering för UNIX genom att klicka på Start, peka på Alla program, på Identitetshantering för UNIX och sedan klicka på Identitetshantering för UNIX. Du kan bara utse en Active Directory-domäntjänster-domänkontrollant till huvudserver. När du ändrar en underordnad server till huvudserver blir den tidigare huvudservern automatiskt underordnad.

Från en kommandorad

Så här ändrar du en underordnad server till huvudserver med hjälp av kommandoraden
 • Välj ett av följande alternativ:

  • Om du vill ändra en huvudserver till underordnad server skriver du följande i en kommandotolk:

   nisadmin [server] mkslave –m newMaster–d domainName –u username–p password

  • Om du vill göra en underordnad server till huvudserver skriver du följande i en kommandotolk:

   nisadmin [server] mkmaster –d domainName–u username –p password

Följande platshållare är argument som används med kommandot nisadmin för att uppgradera en underordnad server till en huvudserver, eller för att nedgradera en huvudserver till en underordnad server.

Argument Beskrivning

server

Domänkontrollantservern som är värd för Active Directory. Om inget anges används den nuvarande servern.

newMaster

Namnet på den nya huvudservern som är obligatoriskt för kommandot mkslave.

domainName

Namnet på domänen där ändringen görs.

username

Namnet på användaren som har administratörsrättigheter på servern som ska ändras, om det är någon annan än den aktuella användaren.

password

Lösenordet för användaren som har administratörsrättigheter på servern som ska ändras. Om lösenordet är tomt uppmanas du att ange det.

OBS

Om du vill visa hela syntaxen för kommandot skriver du nisadmin /? från kommandotolken.

Mer information om hur du utför proceduren via kommandotolken finns i nisadmin.

Se även


Innehåll