Grup İlkesi, Ortam tercih uzantısını içerir. Bu uzantı bilgisayarlar veya kullanıcılar için aşağıdakileri yapmanıza olanak sağlar:

 • Kalıcı kullanıcı veya sistem ortam değişkenleri oluşturma.

 • Ortam değişkenlerinde değişiklik yapma. Örneğin:

  • Komut istemini değiştirme (PROMPT sistem değişkenini değiştirerek).

  • TEMP klasörünün konumunu değiştirme (TEMP sistem değişkenini değiştirerek).

  • Tüm PATH değişkeninin değerini değiştirme.

  • PATH değişkenine noktalı virgülle ayrılmış kesimler ekleme.

  • PATH değişkeninden noktalı virgülle ayrılmış kesimleri silme.

  • PATH değişkenindeki noktalı virgülle ayrılmış kesimlerin metninde büyük/küçük harf değişimi yapma.

 • Ortam değişkenlerini silme.

Not

Değişkenin değerine bağlı olarak uygulanışını sınırlamak için, diğer tercih öğelerine bir Ortam Değişkeni hedefleme öğesi uygulayabilirsiniz.

Başlarken

Etki alanı tabanlı herhangi bir Grup İlkesi nesnesi (GPO) için Ortam Değişkeni tercih öğeleri oluşturup yapılandırabilirsiniz. Grup İlkesi Yönetim Konsolu'nu kullandığınızda, bir GPO'yu düzenleyerek ayarları yapılandırabilirsiniz. GPO'yu düzenlerken, bu tercih uzantısını aşağıdaki konumda bulabilirsiniz:

Bilgisayar Yapılandırması veya Kullanıcı Yapılandırması

   └ Tercihler

      └ Windows Ayarları

         └ Ortam

Bu uzantıyı kullanarak bir tercih öğesi oluşturma ve yapılandırma hakkında bilgi için aşağıdaki konulara bakın:


İçindekiler