Wanneer u een onlineresponder maakt, wordt deze niet automatisch lid van een matrix. Elke onlineresponder moet handmatig worden toegevoegd aan de matrix.

U moet Onlineresponder beheren-machtigingen hebben op alle onlineresponders die u wilt toevoegen om deze procedure te voltooien. Zie Op rollen gebaseerd beheer implementeren voor meer informatie over het beheren van een openbare-sleutelinfrastructuur (Public Key Infrastructure of PKI).

Leden aan een matrix toevoegen
  1. Open de module Onlineresponder.

  2. Klik in de consolestructuur op Leden van matrixconfiguratie.

  3. Klik op Lid aan matrix toevoegen in het deelvenster Acties.

  4. Typ de naam en het netwerkpad van de computer die als host fungeert voor de onlineresponder die u wilt toevoegen aan de matrix of klik op Bladeren om naar de onlineresponder te navigeren en klik op OK.

  5. Herhaal deze procedures voor elk lid dat u wilt toevoegen aan de matrix.

Aanvullende naslaginformatie