W każdej chwili można dodać usługi ról do roli serwera aplikacji.

Aby dodać usługi ról do roli serwera aplikacji
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Menedżer serwera.

 2. Jeśli wyświetlone zostanie okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, potwierdź chęć wyświetlenia akcji, a następnie kliknij przycisk Tak.

 3. W obszarze Podsumowanie ról kliknij pozycję Serwer aplikacji.

 4. W obszarze Podsumowanie kliknij pozycję Dodaj usługi ról.

 5. Na stronie Wybieranie usług ról zaznacz dodatkowe usługi ról niezbędne do uruchomienia aplikacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga

  Niektóre usługi ról wymagają zainstalowania pomocniczych funkcji lub usług ról z innych ról. W takim przypadku można zainstalować wymagane funkcje lub usługi ról albo też ich nie instalować.

 6. Jeśli jest wymagana instalacja funkcji pomocniczej lub usługi roli pochodzącej z innej roli, na kolejnych stronach znajdują się informacje dotyczące danej funkcji lub usługi roli. Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do strony Potwierdzanie opcji instalacji.

 7. Aby rozpocząć instalowanie roli serwera aplikacji z usługami ról wyświetlanymi na stronie, kliknij przycisk Zainstaluj.

  Proces instalacji może być długotrwały, a czas potrzebny na jego ukończenie zależy od wybranych usług ról. Po rozpoczęciu procesu instalacji nie trzeba wykonywać żadnych czynności. Po zakończeniu procesu na stronie Wyniki instalacji zostanie wyświetlony stan instalacji.

Dodatkowe informacje


Spis treści