Starta Server för NFS

Så här startar du Server för NFS från Windows-gränssnittet
 1. Öppna Services för Network File System: Klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och klicka sedan på Services för Network File System (NFS).

 2. Anslut om så behövs till datorn du vill hantera.

 3. Högerklicka på Server för NFS och klicka sedan på Starta tjänsten.

Ytterligare referenser

Så här startar du Server för NFS från kommandotolken
 1. Starta en kommandotolk med utökade privilegier.

  1. Klicka på Start och sedan på Alla program.

  2. Klicka på Tillbehör, högerklicka på ikonen Kommandotolk och klicka sedan på Kör som administratör.

 2. I kommandotolken skriver du:

  nfsadmin server [Datornamn] start

  Argument Beskrivning

  Datornamn

  Namnet på datorn du vill starta Server för NFS på.

  OBS

  Om du vill visa hela syntaxen för kommandot skriver du följande i kommandotolken: nfsadmin server /?

Ytterligare referenser

Stoppa Server för NFS

Så här stoppar du Server för NFS i Windows-gränssnittet
 1. Öppna Services för Network File System: Klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och klicka sedan på Services för Network File System (NFS).

 2. Anslut om så behövs till datorn du vill hantera.

 3. Högerklicka på Server för NFS och klicka sedan på Stoppa tjänsten.

OBS

Innan du försöker hindra Server för NFS från att köras på en nod i ett serverkluster, måste du antingen flytta alla grupper som innehåller NFS-delade resurser till en annan nod eller koppla från alla NFS-delade resurser.

Ytterligare referenser

Så här stoppar du Server för NFS i kommandotolken
 1. Starta en kommandotolk med utökade privilegier.

  1. Klicka på Start och sedan på Alla program.

  2. Peka på Tillbehör, högerklicka på ikonen Kommandotolk och välj sedan Kör som administratör.

 2. I kommandotolken skriver du:

  nfsadmin server [Datornamn] stop

  Argument Beskrivning

  Datornamn

  Namnet på datorn på vilken du vill stoppa Server för NFS.

  Kommentarer
  • Innan du försöker hindra Server för NFS från att köras på en nod i ett serverkluster, måste du antingen flytta alla grupper som innehåller NFS-delade resurser till en annan nod eller koppla från alla NFS-delade resurser.
  • Om du vill visa hela syntaxen för kommandot skriver du följande i kommandotolken: nfsadmin server /?

Ytterligare referenser


Innehåll