Du måste minst vara medlem i den lokala gruppen Administratörer eller motsvarande på fjärrskrivbordsgatewayservern som du vill konfigurera, för att kunna slutföra den här proceduren. Studera närmare information om hur du använder lämpliga konton och gruppmedlemskap på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Så här ändrar eller tar du bort en lokal auktoriseringsprincip för fjärrskrivbordsanslutning
  1. Öppna Hanteraren för fjärrskrivbordsgateway på servern för fjärrskrivbordsgateway. Du öppnar Hanteraren för fjärrskrivbordsgateway genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg, Fjärrskrivbordstjänster och sedan klicka på Hanteraren för fjärrskrivbordsgateway.

  2. Klicka på och expandera den nod i konsolträdet som representerar den lokala Fjärrskrivbordsgateway-servern, namngiven efter datorn som Fjärrskrivbordsgateway-servern körs på.

  3. Expandera Principer i konsolträdet och klicka sedan på Anslutningsautentiseringsprinciper.

  4. Välj ett av följande alternativ:

    • Om du vill ändra en Auktoriseringsprinciper för fjärrskrivbordsanslutning högerklickar du på denna Auktoriseringsprinciper för fjärrskrivbordsanslutning i resultatfönstret i listan över Auktoriseringsprinciper för fjärrskrivbordsanslutning, klickar på Egenskaper, ändrar inställningarna och klickar sedan på OK.

    • Om du vill ta bort en Auktoriseringsprinciper för fjärrskrivbordsanslutning högerklickar du på denna Auktoriseringsprinciper för fjärrskrivbordsanslutning i resultatfönstret i listan över Auktoriseringsprinciper för fjärrskrivbordsanslutning och klickar sedan på Ta bort.


Innehåll