Element Detaljer

Størrelse på brødtekst

Viser størrelsen på meddelelsesteksten (i byte).

Dialogboksen Brødtekst

Viser indholdet af meddelelsesteksten.

En meddelelsestekst kan indeholde tekst eller binære oplysninger. Tekstoplysninger kan læses. Hvis en meddelelsestekst indeholder binære oplysninger, vises de hexadecimale data sammen med tekstens oversættelse. Du kan få vist meddelelsestekster i dialogboksen Brødtekst til meddelelsen.


Indholdsfortegnelse