Post Beskrivning

Storlek för meddelandetext

Visar meddelandetextens storlek (i byte).

Dialogrutan Meddelandetext

Visar innehållet i meddelandetexten.

En meddelandetext kan innehålla text eller binär information. Textinformation är läsbar. Om en meddelandetext innehåller binär information visas hexadecimala data tillsammans med tillhörande textöversättning. Meddelandetext visas i dialogrutan Meddelandetext för meddelandet.


Innehåll