Använd den här proceduren när du installerar en Message Queuing-server på en dator med Windows® 7 eller Windows Server® 2008 R2. Följande kännetecknar en Message Queuing-server:

 • Tjänsten Message Queuing kan köras

 • Den kan vara värd för köer

 • Meddelanden kan skickas och tas emot

 • Den fungerar även frånkopplad från nätverket

Om proceduren ska kunna slutföras krävs minst medlemskap i den lokala gruppen Administratörer eller motsvarande.

Installera Message Queuing på Windows 7

Så här installerar du Message Queuing på Windows 7
 1. Öppna Kontrollpanelen.

 2. Klicka på Program och klicka sedan på Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner under Program och funktioner.

  eller

  Klicka på Klassiskt läge, dubbelklicka på Program och funktioner och klicka sedan på Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner i fönstret Aktiviteter.

 3. Expandera MSMQ (Microsoft Message Queue Server), expandera Microsoft Message Queue (MSMQ) Server Core och markera kryssrutorna för de Message Queuing-funktioner du vill installera.

 4. Klicka på OK.

 5. Om ett meddelande om att starta om datorn visas, klickar du på OK för att slutföra installationen.

Installera Message Queuing på Windows Server 2008 R2

Så här installerar du Message Queuing på Windows Server 2008 R2
 1. Klicka på Start och peka på Program, peka på Administrationsverktyg och visa sedan Serverhanteraren genom att klicka på Serverhanteraren.

 2. Starta guiden Lägg till funktioner genom att klicka på Lägg till funktioner.

 3. Expandera MSMQ, expandera Meddelandekötjänster och markera kryssrutorna för de Message Queuing-funktioner du vill installera.

 4. Klicka på Nästa och sedan på Installera.

 5. Om du blir ombedd att starta om datorn klickar du på OK för att slutföra installationen.

Ange behörigheter i Active Directory Domain Services innan Routningstjänst eller Katalogtjänstintegreringsfunktionerna för Message Queuing installeras

Om du vill installera funktionen Routningstjänst på en Windows Server 2008 R2-dator som inte är en domänkontrollant, eller Message Queuing-funktionen Katalogtjänstintegrering på en Windows Server 2008 R2-dator som är en domänkontrollant, måste särskilda behörigheter anges i Active Directory Domain Services. Ange de aktuella behörigheterna genom att följa de här stegen i Active Directory Domain Services innan du installerar de här funktionerna.

Så här ger du ett datorobjekt åtkomst till objektet Servrar i Active Directory Domain Services innan du installerar funktionen Routningstjänst på en dator som inte är någon domänkontrollant
 1. Klicka på Start och peka på Alla program. Peka på Administrationsverktyg och öppna sedan Active Directory - platser och tjänster genom att klicka på Active Directory - platser och tjänster.

 2. Klicka för att expandera Active Directory - platser och tjänster, klicka för att expandera Platser och klicka sedan för att expandera den plats som den här datorn ska tillhöra.

 3. Högerklicka på Servrar och visa dialogrutan Egenskaper för servrar genom att klicka på Egenskaper.

 4. Klicka på fliken Säkerhet i dialogrutan Egenskaper för servrar.

 5. Visa dialogrutan Välj grupprincipobjekt genom att klicka på Välj användare, datorer eller grupper.

 6. Visa dialogrutan Objekttyper genom att klicka på Objekttyper, markera Datorer och klicka sedan på OK.

 7. Ange namnet på den dator som funktionen Routningstjänst eller Katalogtjänstintegrering ska installeras på, klicka på Kontrollera namn och klicka sedan på OK.

 8. Aktivera följande behörigheter för det här datorobjektet:

  • Tillåt Läsa

  • Tillåt Skriva

  • Tillåt Skapa alla underordnade objekt

 9. Efter att du har aktiverat de här behörigheterna visar du dialogrutan Avancerade säkerhetsinställningar för servrar genom att klicka på Avancerat.

 10. Markera datorobjektet i listan med behörighetsposter och klicka sedan på Redigera.

 11. Markera Objektet och alla underordnade objekt i listrutan Tillämpa på: och klicka sedan på OK.

 12. Stäng dialogrutan Avancerade säkerhetsinställningar för servrar genom att klicka på OK.

 13. Stäng dialogrutan Egenskaper för server genom att klicka på OK.

Så här ger du kontot Nätverkstjänst behörigheten Skapa MSMQ-konfigurationsobjekt på datorobjektet i Active Directory Domain Services innan du installerar funktionen Katalogtjänstintegrering på en dator som är domänkontrollant
 1. Klicka på Start och peka på Alla program. Peka på Administrationsverktyg och öppna sedan Active Directory - användare och datorer genom att klicka på Active Directory - användare och datorer.

 2. Klicka på Visa-menyn och klicka för att aktivera alternativen för Användare, grupper och datorer som behållare och Avancerade funktioner.

 3. Klicka för att expandera behållaren Domän för domänen, klicka för att expandera behållaren Datorer, högerklicka på datorobjektet som funktionen Katalogtjänstintegrering ska installeras på och visa sedan egenskapsdialogrutan för datorn genom att klicka på Egenskaper.

 4. Klicka på fliken Säkerhet i dialogrutan Egenskaper för dator.

 5. Visa dialogrutan Avancerade säkerhetsinställningar för <dator> genom att klicka på Avancerat.

 6. Visa dialogrutan Välj användare, dator eller grupp genom att klicka på Lägg till.

 7. Ange Nätverkstjänst i redigeringsrutan Ange det objektnamn som ska väljas. Klicka på Kontrollera namn och sedan på OK.

 8. Klicka för att aktivera Tillåt för behörigheten Skapa MSMQ-konfigurationsobjekt och stäng sedan dialogrutan Behörighetspost för <dator> genom att klicka på OK.

 9. Stäng dialogrutan Avancerade säkerhetsinställningar för <dator> genom att klicka på OK.

 10. Stäng dialogrutan Egenskaper för dator genom att klicka på OK.


Innehåll