Standardvärdet för meddelandekroppen är storleken på den buffert som tjänsten Utlösare för Message Queuing allokerar för ett inkommande meddelande. Det här värdet bör vara så högt att 90 procent av alla meddelanden som förväntas anlända till övervakade köer får plats. Om värdet är för lågt måste de här buffertarna allokeras om för varje meddelande. Om värdet är för högt allokeras onödigt mycket minne.

Ändra standardkonfigurationsvärden för utlösare

Ändra standardkonfigurationsvärden för utlösare
  1. Starta Datorhantering.

  2. Dubbelklicka på Message Queuing i konsolträdet och högerklicka sedan på Utlösare.

    Var?

    • Datorhantering/Tjänster och Program/Message Queuing/Utlösare

  3. Klicka på Egenskaper och ändra sedan värdena i Antal trådar vid start, Högsta antal trådar och Standardstorlek för meddelandekropp efter behov.

Ytterligare hänsyn

  • Du öppnar Datorhantering i Windows® 7 genom att klicka på Start, högerklicka på Dator och sedan klicka på Hantera.

  • Du öppnar Datorhantering i Windows Server® 2008 R2 genom att klicka på Start, Alla program, Administrationsverktyg och sedan klicka på Datorhantering.

  • Konfigurationsinformation, utlösardefinitioner och regeldefinitioner lagras i det lokala registret.

Övriga referenser


Innehåll