Post Beskrivning

Antal trådar vid start

Här kan du ange antal trådar vid start.

Standardvärdet är 5.

Högsta antal trådar

Här kan du ange högsta antal trådar.

Standardvärdet är 20.

Standardstorlek för meddelandekropp

Här kan du ange standardstorleken för en meddelandekropp, vilket är storleken på bufferten som allokeras för ett inkommande meddelande.

Värdet på inställningen bör räcka till en buffert som rymmer 90 procent av alla meddelanden som förväntas anlända till den övervakade kön.

Standardvärdet är 2048.


Innehåll