Post Beskrivning

MQPing

Om du vill kontrollera nätverksanslutningen klickar du för att skicka ett ping-meddelande till en annan Message Queuing-dator.

Skicka testmeddelanden

Om du vill kontrollera meddelanderoutningen klickar du för att skicka ett testmeddelande till en annan dator.

Spårning

Klicka för att konfigurera spårning av meddelandeväg.


Innehåll