Post Beskrivning

ID

Anger en globalt unik identifierare (GUID) för datorn Message Queuing är installerad på.

Ett GUID är ett 128-bitars (16 byte) heltal. GUID-formatet för datorer är {12345678-1234-1234-1234-123456789012}.

Lagringsgränser

Du kan välja följande:

  • Begränsa lagring av meddelanden till (kB): Ange den totala storleken på alla meddelanden (i kB) som kan lagras i kön. Standardvärdet är 1 GB.

    När storleksgränsen för meddelandelagring uppnåtts för kön kan inga meddelanden skickas till kön förrän den sammanlagda storleken på alla meddelanden i kön faller under den angivna gränsen.

  • Begränsa lagring av journaler till (kB): Ange den totala storleken på alla journalmeddelanden (i kB) som kan lagras i kön.

    När storleksgränsen för journalmeddelandelagring uppnåtts för kön förs ingen måljournal förrän den sammanlagda storleken på alla journalmeddelanden i journalkön faller under den angivna gränsen.


Innehåll