När Message Queuing kopplas bort från nätverket pausas alla utgående köer på den lokala datorn. Det är användbart när du kommunicerar via en långsam, dyr anslutning och vill skjuta upp sändningen av meddelanden i alla utgående köer på datorn till ett senare tillfälle. Du kan även pausa en enstaka utgående kö.

Du kan bara utföra aktiviteten med Datorhantering.

Koppla från utgående köer

Koppla från utgående köer
 1. Starta Datorhantering.

 2. Högerklicka på Message Queuing i konsolträdet.

  Var?

  • Datorhantering/Tjänster och Program/Message Queuing

 3. Klicka på Alla aktiviteter och gör därefter något av följande:

  • Om du vill koppla bort Message Queuing från nätverket klickar du på Gör meddelandeköerna offline.

  • Om du vill koppla in Message Queuing på nätverket igen klickar du på Gör meddelandeköerna online.

 4. När du blir tillfrågad klickar du på Ja.

Ytterligare hänsyn

 • Du öppnar Datorhantering i Windows® 7 genom att klicka på Start, högerklicka på Dator och sedan klicka på Hantera.

 • Du öppnar Datorhantering i Windows Server® 2008 R2 genom att klicka på Start, klicka på Alla program, klicka på Administrationsverktyg och sedan klicka på Datorhantering.

Övriga referenser


Innehåll