Post Beskrivning

Mottagare

Visar formatnamn och sökväg för kön som tar emot meddelandet.

Mål

Visar formatnamn med flera element för målet.

Administration

Visar formatnamn och sökväg för meddelandets administrationskö.

Svar

Visar formatnamn och sökväg för meddelandets svarskö.

Obeställbart meddelande

Visar sökvägen till kön för obeställbara meddelanden.


Innehåll