Post Information

Lista över personliga certifikat

Visar en lista med alla registrerade användarcertifikat för den här datorn, såväl interna som externa.

Visa

Klicka här om du vill visa egenskaper och information för det markerade användarcertifikatet.

Ta bort

Klicka här om du vill ta bort de markerade registrerade användarcertifikaten från datorn och från Active Directory.

Om ett registrerat användarcertifikat på datorn tas bort med en annan dator, tas certifikatet bort från Active Directory men finns fortfarande kvar på datorn.


Innehåll