När du skapar en kö behöver du bara ange den minsta mängd information som behövs. Varje kö har många fler egenskaper (attribut) du kan ange. När du skapat en kö kan du visa och ändra värdena på många olika attribut.

Skapa köer

Skapa köer
 1. Starta Datorhantering.

 2. Högerklicka på kömappen i konsolträdet.

  Var?

  • Datorhantering/Tjänster och Program/Message Queuing/DinKömapp (antingen Offentliga köer eller Privata köer)

 3. Peka på Ny och klicka sedan på Offentlig kö (eller Privat kö) för att öppna dialogrutan Nytt objekt – offentlig kö (eller dialogrutan Ny privat kö).

 4. Skriv ett namn på den nya kön nedanför Könamn och klicka sedan på OK. Eller, om du vill skapa en kö som accepterar transaktionsmeddelanden skriver du ett namn, markerar kryssrutan Stöder transaktioner och klickar på OK.

Ytterligare hänsyn

 • Du öppnar Datorhantering i Windows® 7 genom att klicka på Start, högerklicka på Dator och sedan klicka på Hantera.

 • Du öppnar Datorhantering i Windows Server® 2008 R2 genom att klicka på Start, peka på Program, peka på Administrationsverktyg och sedan klicka på Datorhantering.

 • Du kan inte skapa köer i mapparna Utgående köer och Systemköer. Köer i dessa mappar skapas automatiskt.

 • Köobjekt för köer på en viss dator är underordnade objekt till msmq-objektet på datorn. Därför måste du ha behörigheten Skapa alla underordnade objekt för msmq-objektet kön ska skapas under för att kunna skapa en kö.

 • Du kan skapa offentliga köer på fjärrdatorer med Active Directory - användare och datorer. Du måste ha administörsbehörighet för domänen och vara inloggad på ett domänanvändarkonto för att kunna göra det.

 • När du skapar en kö är standardbehörigheten att alla kan skicka meddelanden till kön. Om du vill ha strängare säkerhet kan du ändra säkerhetsbehörigheterna för kön. Du kan även ange egenskaper för kön när du skapar den. Du kan till exempel ange att bara autentiserade meddelanden ska accepteras. Instruktioner finns i Tillåt bara autentiserade meddelanden i köer.

Övriga referenser


Innehåll