Den här fliken visas bara på en dator som är ansluten till en domän, och som har den här Windows-versionen.

Post Beskrivning

Användarcertifikat - Registrera certifikat i Active Directory

Skapar ett internt användarcertifikat på datorn (om det inte redan finns ett) och registrerar det i Active Directory Domain Services (AD DS).

Användarcertifikat - Visa alla registrerade certifikat i Active Directory

Visar en lista med alla interna och externa registrerade användarcertifikat för datorn.

Användarcertifikat - Ta bort certifikat från Active Directory

Tar bort markerade registrerade användarcertifikat från datorn och från AD DS.

Om ett registrerat certifikat på datorn tas bort med en annan dator tas certifikatet bort från AD DS men det finns fortfarande kvar på datorn.

Internt certifikat

Förnyar ditt interna användarcertifikat.

Interna användarcertifikat bekräftar din identitet med hjälp av din säkerhetsidentifierare (SID). Dessa certifikat installeras med Message Queuing.

Du måste förnya ditt interna certifikat om certifikatet skadats. Du måste också förnya ditt interna certifikat om den privata nyckeln, som används med den offentliga nyckel som finns i certifikatet, har skadats eller avslöjats.


Innehåll