Post Beskrivning

Villkor

Visar en lista med förstasträngar för villkoret.

Klicka på en första sträng för villkoret i listan med strängar som stöds.

Filtersträng/värde

Här skriver du sista strängen för villkoret.

Lägg till

Det markerade villkoret läggs till i listan med villkor för regeln.

Villkorslista

Villkoren för regeln visas.

Ta bort

Det markerade villkoret tas bort från listan med villkor för regeln.


Innehåll