En köetikett är en sträng med en maximal längd på 124 Unicode-tecken som du kan använda för att identifiera kön. Köer som accepterar meddelanden som ett visst program skickar kan till exempel alla ha etiketten "Meddelanden från mitt program."

Ändra köetiketter

Ändra köetiketter
  1. Starta Datorhantering.

  2. Högerklicka på kön i konsolträdet.

    Var?

    • Datorhantering/Tjänster och Program/Message Queuing/DinKömapp (Offentliga köer eller Privata köer)/DinKö

  3. Klicka på Egenskaper.

  4. Ange en ny etikett för kön i Etikett på sidan Allmänt.

Ytterligare hänsyn

  • Du öppnar Datorhantering i Windows® 7 genom att klicka på Start, högerklicka på Dator och sedan klicka på Hantera.

  • Du öppnar Datorhantering i Windows Server® 2008 R2 genom att klicka på Start, Alla program, Administrationsverktyg och sedan klicka på Datorhantering.

Övriga referenser


Innehåll