Med spårning från slutpunkt till slutpunkt får du värdefull information som hjälper dig felsöka problem med meddelandeleveranser. Meddelandets väg spåras från det att det skickas från ett program till det att:

 • Ett program använder meddelandet.

 • Meddelandet tas bort på grund av ett fel.

 • Meddelandet placeras i en kö för obeställbara meddelanden.

När ett meddelande har skickats kan du titta på tillhörande aktiviteter och avgöra var meddelandet är och varför det är där.

Spårning från slutpunkt till slutpunkt är inaktiverat som standard. Så här aktiverar du funktionen.

Använda spårning från slutpunkt till slutpunkt

Aktivera spårning från slutpunkt till slutpunkt
 1. I Loggboken öppnar du Program- och tjänstloggar.

  Var?

  • Datorhantering/Loggboken/Program- och tjänstloggar

 2. Dubbelklicka på Microsoft i konsolträdet, dubbelklicka på Windows och dubbelklicka sedan på MSMQ.

 3. Högerklicka på End2End i informationsfönstret och klicka sedan på Egenskaper.

 4. Markera kryssrutan Aktivera loggning på fliken Allmänt.

 5. Klicka på OK.

När du aktiverat funktionen kan du visa spårninghändelser från slutpunkt till slutpunkt i Loggboken. Så här gör du för att visa händelserna.

Visa spårninghändelser från slutpunkt till slutpunkt
 1. Öppna Program- och tjänstloggar i Loggboken.

  Var?

  • Datorhantering/Loggboken/Program- och tjänstloggar

 2. Dubbelklicka på Microsoft i konsolträdet, dubbelklicka på Windows, dubbelklicka sedan på MSMQ och klicka sedan på End2End.

 3. I informationsfönstret ser du spårninghändelser från slutpunkt till slutpunkt.

Som standard visas händelser för alla meddelanden efter det datum och den tid de inträffade, med de senaste händelserna först. Du kan diagnostisera problem effektivare genom att sammanföra händelserna för varje meddelande. Så här gör du för att sammanföra händelserna för ett visst meddelande.

Sammanföra händelserna för ett visst meddelande
 1. Öppna Program- och tjänstloggar i Loggboken.

  Var?

  • Datorhantering/Loggboken/Program- och tjänstloggar

 2. Dubbelklicka på Microsoft i konsolträdet, dubbelklicka på Windows, dubbelklicka på MSMQ och klicka sedan på End2End.

 3. Högerklicka på End2End, peka på Visa och klicka sedan på Lägg till/ta bort kolumner.

 4. I Tillgängliga kolumner: klickar du på Korrelations-ID, sedan klickar du på Lägg till och till sist på OK.

 5. Högerklicka på kolumnrubriken Korrelations-ID och klicka sedan på Gruppera händelser efter den här kolumnen.

Ytterligare hänsyn

 • Du öppnar Datorhantering i Windows® 7 genom att klicka på Start, högerklicka på Dator och sedan klicka på Hantera.

 • Du öppnar Datorhantering i Windows Server® 2008 R2 genom att klicka på Start, klicka på Alla program, klicka på Administrationsverktyg och sedan klicka på Datorhantering.


Innehåll