Post Beskrivning

Starta en COM-komponent

Anger att utlösaren ska starta en COM-komponent (Component Object Model).

Komponentens ProgID

Här kan du skriva ProgID för den COM-komponent som utlösaren ska starta.

Metodnamn

Här kan du skriva metod för COM-komponenten Komponentens ProgID refererar till.

Starta ett fristående program (EXE)

Anger att utlösaren ska starta ett fristående körbart program.

Sökväg till körbar fil

Här kan du skriva hela sökvägen till den fristående körbara fil som ska startas av utlösaren.

Klicka på för att hitta det körbara program som ska startas av utlösaren.

Parametrar

Öppnar Startparametrar där du kan ange en eller flera parametrar som ska skickas till COM-komponenten eller det fristående körbara programmet.


Innehåll