Post Beskrivning

Övervakad kö

Anger vilken typ av kö utlösaren är associerad med. Möjliga kötyper är:

  • Användarkö

  • Datorns journalkö

  • Datorns kö för obeställbara meddelanden

  • Datorns kö för transaktionella obeställbara meddelanden

Läsning

Innebär att meddelanden i utlösaren behandlas genom att de läses i den övervakade kön.

Hämtning

Innebär att meddelanden i utlösaren behandlas genom att de hämtas från den övervakade kön.

Hämtning i transaktioner

Innebär att meddelanden i utlösaren behandlas genom att de hämtas från den övervakade kön som transaktionsmeddelanden.

Aktiverad

Anger att utlösaren är aktiverad.

När den här kryssrutan är tom är utlösaren inaktiverad.

Serialiserad

Anger att utlösaren är serialiserad.

Med en serialiserad utlösare testas villkoren för alla regler associerade med den på varje meddelande och alla tillämpliga åtgärder utförs innan nästa meddelande behandlas.


Innehåll