I stället för att använda dialogrutan Flytta meddelande eller dra-och-släppa meddelanden kan du klippa ut ett meddelande från en underkö och klistra in det i en annan underkö till samma huvudkö eller i själva huvudkön.

Klipp-och-klistra genom att högerklicka på meddelandet och sedan klicka på Klipp ut eller Klistra in. Ett annat alternativ är att använda kortkommando (CTRL+X och CTRL+V). Du kan inte markera flera meddelanden utan bara utföra åtgärden på ett meddelande i taget.

Klippa ut och klistra in ett meddelande

Klippa ut och klistra in ett meddelande
 1. Starta Datorhantering.

 2. I konsolträdet klickar du på Kömeddelanden eller underkön som innehåller meddelandet du vill klippa ut och klistra in.

  Var?

  • Datorhantering/Tjänster och Program/Message Queuing/YourQueueFolder (t.ex. Offentlig kö eller Privata köer)/Huvudkönamn/Kömeddelanden eller Underkönamn

 3. Högerklicka på meddelandet i informationsfönstret och klicka sedan på Klipp ut.

 4. Klicka på namnet på en giltig målkö på den lokala datorn, högerklicka i informationsfönstret och klicka sedan på Klistra in.

  OBS

  Kommandot Klistra in är bara tillgängligt om du markerat en giltig målkö.

Ytterligare hänsyn

 • Du öppnar Datorhantering i Windows® 7 genom att klicka på Start, högerklicka på Dator och sedan klicka på Hantera.

 • Du öppnar Datorhantering i Windows Server® 2008 R2 genom att klicka på Start, peka på Program, peka på Administrationsverktyg och sedan klicka på Datorhantering.

Övriga referenser


Innehåll