Post Information

Tillgängliga servrar

Visar de tillgängliga platsportar som kan läggas till i routningslänken.

Platsportar

Visar de platsportar som används i routningslänken.

Meddelanden som skickas mellan datorer från olika platser dirigeras med hjälp av de uppräknade Message Queuing-servrarna.

Lägga till

Lägg till den markerade platsporten i routningslänken.

Ta bort

Tar bort den markerade platsporten i routningslänken.

Meddelanden som skickas mellan datorer från olika platser kommer inte längre att dirigeras via den här Message Queuing-server.


Innehåll