Alla utlösare och regler för utlösare som skapats på den lokala datorn visas i informationsfönstret i Datorhantering när du väljer tillämplig mapp i konsolträdet.

Visa eller ändra egenskaper för utlösare och regler för utlösare

Visa eller ändra egenskaper för utlösare och regler för utlösare
 1. Starta Datorhantering.

 2. Klicka på Utlösare eller Regler i konsolträdet.

  Var?

  • Datorhantering/Tjänster och Program/Message Queuing/Utlösare/Utlösare (eller Regler)

 3. Högerklicka på tillämplig utlösare eller regel i detaljrutan och välj sedan Egenskaper.

 4. I dialogrutan <Utlösarnamn> Egenskaper eller <Regelnamn> Egenskaper kan du visa eller ändra egenskaper för utlösare eller regler efter behov. Du kan inte byta namn på utlösare eller regler.

Ytterligare hänsyn

 • Du öppnar Datorhantering i Windows® 7 genom att klicka på Start, högerklicka på Dator och sedan klicka på Hantera.

 • Du öppnar Datorhantering i Windows Server® 2008 R2 genom att klicka på Start, Alla program, Administrationsverktyg och sedan klicka på Datorhantering.

 • Du kan inte ändra övervakad kö för en befintlig utlösare.

Övriga referenser


Innehåll