Du kan installera Message Queuing på datorer med Windows® 7 eller Windows Server® 2008 R2. I Windows 7 installerar och avinstallerar du Message Queuing med hjälp av Program och funktioner på Kontrollpanelen. I Windows Server 2008 R2 installerar och avinstallerar du Message Queuing med hjälp av Guiden Lägg till funktioner i Serverhanteraren. Mer information finns i Installera Message Queuing.

I Windows 7 hanteras Message Queuing i Datorhantering. Message Queuing finns under Tjänster och program.

I Windows Server 2008 R2 hanteras Message Queuing antingen i Datorhantering eller, om Message Queuing-funktionen Katalogtjänstintegrering har installerats, med hjälp av Active Directory - användare och datorer. Message Queuing finns under angivet datorobjekt i Active Directory - användare och datorer. Om Message Queuing-funktionen Katalogtjänstintegrering har installerats kan vissa aspekter av Message Queuing i Active Directory dessutom hanteras i Active Directory - platser och tjänster.

Message Queuing-funktionerna visas i nedanstående tabell.

Funktion (Windows 7 / Windows Server 2008 R2) Beskrivning

Microsoft Message Queue (MSMQ) Server Core / MSMQ-tjänster

Det här är grundtjänsten för sändning och mottagning av meddelanden.

MSMQ Active Directory Domain Services Integration / Katalogtjänstintegrering

Med den här funktionen möjliggörs publicering av köegenskaper till Active Directory Domain Services (AD DS), standardautentisering och kryptering av meddelanden med certifikat registrerade i AD DS och routning av meddelanden över Windows-platser. För MSMQ Active Directory-integration krävs att datorn ansluts till en domän.

OBS

För att aktivera eller inaktivera den här funktionen måste datorn som funktionen är installerad i startas om.

MSMQ HTTP-stöd / HTTP-stöd

Med den här funktionen möjliggörs sändning av meddelanden över HTTP-protokoll (Hypertext Transfer Protocol). För MSMQ HTTP-stöd krävs att IIS (Internet Information Services) installerats på den lokala datorn.

MSMQ-utlösare / Utlösare för Message Queuing

Med den här funktionen möjliggörs anrop av en COM-komponent (Component Object Model) eller en körbar fil, beroende på vilka filter du definierat för inkommande meddelanden i en viss kö.

MSMQ DCOM-proxy / DCOM-proxy för Message Queuing

Med den här funktionen aktiveras Message Queuing-program så att ett MSMQ COM-API (Application Programming Interface) används för anslutning till en fjärrserver för Message Queuing.

Stöd för multicasting / Stöd för multicasting

Med den här funktionen stöds multicastingmeddelanden till en multicast-IP-adress och association av en kö med en multicast-IP-adress.

Routningstjänst

Den här funktionen dirigerar meddelanden mellan olika platser och inom en plats.

OBS

Funktionen Routningstjänst är bara tillgänglig på Windows Server 2008 R2.

OBS

Funktionen Stöd för Windows 2000-klienter har tagits bort från Message Queuing 5.0.

Olika utgåvor av Windows har stöd för olika Message Queuing-funktioner. Vilka funktioner som stöds i olika utgåvor av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 visas i tabellen nedan.

Funktion (Windows 7 / Windows Server 2008 R2) Windows 7 Starter Edition Windows 7 Home Basic Edition Windows 7 Home Premium Edition Windows 7 Ultimate Edition Windows 7 Professional Edition Windows 7 Enterprise Edition Windows Server 2008 R2 Alla utgåvor

Microsoft Message Queue (MSMQ) Server Core / MSMQ-tjänster

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Message Queuing-konsol

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

MSMQ Active Directory Domain Services Integration / Katalogtjänstintegrering

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

MSMQ HTTP-stöd / HTTP-stöd

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

MSMQ-utlösare / Utlösare för Message Queuing

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

MSMQ DCOM-proxy / DCOM-proxy för Message Queuing

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Stöd för multicasting / Stöd för multicasting

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Routningstjänst

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

I det här avsnittet finns stegvisa instruktioner för följande uppgifter:


Innehåll