Post Information

Standardlivstid för meddelanden på nätverket

Här kan du ange den längsta tillåtna tidsperioden (i timmar eller dagar) som ett meddelande får ta för att nå sin målkö innan det placeras i kön för obeställbara meddelanden.

Det här värdet kallas för Tid för att nå kön eller TTRQ (Time-To-Reach-Queue).

Här kan du ange den måttenhet du vill använda tillsammans med den associerade standardlivstiden för meddelanden i nätverket.

Du kan också välja en ny inställning genom att klicka på rullpilen. Det här värdet kan du ange i sekunder, minuter, timmar eller dagar.


Innehåll