Du kan flytta meddelanden mellan olika underköer som hör till samma huvudkö eller från en huvudkö till dess underkö. Du kan inte flytta meddelanden från en huvudkö till en underkö som hör en annan huvudkö. Mer information finns i Administrera köer.

Om huvudkön stöder transaktioner kan meddelanden flyttas mellan underköer eller mellan huvudkön och en underkö som en del av en transaktion. Om huvudkön inte stöder transaktioner bör meddelanden inte flyttas mellan underköer eller mellan huvudkön och en underkö som en del av en transaktion. I så fall kan meddelanden förloras om transaktionerna misslyckas.

Formatet för målköns sökväg måste vara följande.

Kötyp Sökvägsformat

Offentlig kö

Värdnamn\Könamn;Namn på underkö

Exempel:

ITDator\Order;NekadeOrder

Privat kö

Värdnamn\private$\Könamn;Namn på underkö

Exempel:

ITDator\private$\Order;NekadeOrder

Egenskaperna för ett meddelande ändras inte när det flyttas, utom aktuellt antal flyttningar.

Flytta ett meddelande

Flytta ett meddelande
 1. Starta Datorhantering.

 2. I konsolträdet klickar du på Kömeddelanden eller den underkö som innehåller meddelandet du vill flytta.

  Var?

  • Datorhantering/Tjänster och Program/Message Queuing/DinKömapp (t.ex. Offentlig kö eller Privata köer)/Huvudkönamn/Kömeddelanden eller Underkönamn

 3. I informationsfönstret högerklickar du på ett meddelande, pekar på Alla aktiviteter och klickar sedan på Flytta.

 4. För Mål: väljer du en målkö på den lokala datorn i listan eller skriver köns sökväg.

  eller

  Dra-och-släpp meddelandet från källkön till målkön.

Ytterligare hänsyn

 • Du öppnar Datorhantering i Windows® 7 genom att klicka på Start, högerklicka på Dator och sedan klicka på Hantera.

 • Du öppnar Datorhantering i Windows Server® 2008 R2 genom att klicka på Start, Alla program, Administrationsverktyg och sedan klicka på Datorhantering.

Övriga referenser


Innehåll