Post Beskrivning

Skapa i: <mappnamn>

Visar namnet på mappen där regeln ska skapas.

Regelnamn

Här skriver du namnet på den nya regeln.

Beskrivning av regel

Här kan du skriva en beskrivning av regeln (valfritt).


Innehåll