Använd den här proceduren om du vill avinstallera Message Queuing från en enstaka dator. Du kan när som helst installera om Message Queuing från Program på Kontrollpanelen på en dator med Windows® 7 eller från Serverhanteraren på en dator med Windows Server® 2008 R2. Mer information finns i Installera Message Queuing.

Avinstallera Message Queuing på Windows 7

Avinstallera Message Queuing på Windows 7
 1. Öppna Kontrollpanelen.

 2. Klicka på Program och klicka sedan på Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner under Program och funktioner.

  eller

  Klicka på Klassiskt läge, dubbelklicka på Program och funktioner och klicka sedan på Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner i fönstret Aktiviteter.

 3. Avmarkera kryssrutan MSMQ (Microsoft Message Queue Server).

 4. Klicka på OK.

 5. När du blir tillfrågad klickar du på OK för att starta om datorn.

Avinstallera Message Queuing på Windows Server 2008 R2

Avinstallera Message Queuing på Windows Server 2008 R2
 1. Klicka på Start, peka på Program, peka på Administrationsverktyg och välj sedan Serverhanteraren så att Serverhanteraren startas.

 2. Starta Guiden för borttagning av funktioner genom att klicka på Ta bort funktioner.

 3. Avmarkera kryssrutan MSMQ.

 4. Klicka på Nästa och klicka sedan på Ta bort.

 5. När du blir tillfrågad klickar du på OK för att starta om datorn.

Ytterligare hänsyn

 • Om du ska avinstallera Message Queuing i en flerdatormiljö ska du vänta tills AD DS-replikering (Active Directory Domain Services) inträffar. Kontrollera också att msmq-objektet för datorn tagits bort innan du försöker återinstallera Message Queuing på samma dator.

 • Vid avinstallation av Message Queuing tas inte Message Queuing-filerna bort från mapparna i \Windows\System32 och \Windows\System32\Drivers.

Övriga referenser


Innehåll