Post Beskrivning

Parameter

Klicka på en parameter i listan med parametrar som stöds.

Värde

Här kan du skriva ett värde för en stränglitteral eller en numerisk litteral.

Startparametrar

Visar en lista med meddelandeparametrar som skickas till det fristående körbara program eller den COM-komponent (Component Object Model) som anropas. Dessa listas i den ordning de skickas till programmet.

Lägg till

Lägger till den parameter som markerats i Parametrar i listan med startparametrar.

Ta bort

Tar bort den parameter som markerats i Startparametrar från listan.

Upp

Flyttar den parameter som markerats i Startparametrar uppåt i listan. Ändrar i vilken ordning parametrarna för en COM-komponent eller en fristående körbar fil överförs till programmet.

Ned

Flyttar den parameter som markerats i Startparametrar nedåt i listan. Ändrar i vilken ordning parametrarna för en COM-komponent eller en fristående körbar fil överförs till programmet.


Innehåll