I det här avsnittet beskrivs de vanligaste problemen med tjänsten Utlösare för Message Queuing.

Vad har du för problem?

Tjänsten Utlösare för Message Queuing startar inte.
 • Orsak:  Tjänsten Utlösare för Message Queuing har konfigurerats för att köras under ett domänanvändarkonto utan tillräcklig administratörsbehörighet.

 • Lösning:  Konfigurera tjänsten Utlösare för Message Queuing så att den körs under nätverkstjänstens standardkonto, som har tillräcklig behörighet för att tjänsten Utlösare för Message Queuing ska kunna köras. Ett annat alternativ är att du ger dig själv tillräcklig behörighet. Utlösartjänsten måste köras under ett konto med administratörsbehörighet.

 • Orsak:  Tjänsten Utlösare för Message Queuing har slutat fungera. COM-komponenter (Component Object Model) som anropats kan ibland sluta fungera och därmed göra att tjänsten Utlösare för Message Queuing slutar fungera.

 • Lösning:  Åtgärda orsaken till att COM-komponenten slutat fungera och starta sedan om tjänsten Utlösare för Message Queuing.

En utlösare har definierats, men den verkar inte lösa ut.
 • Orsak:  Utlösaren är för tillfället inaktiverad.

 • Lösning:  Kontrollera att utlösaren aktiverats.

 • Orsak:  Kontot som tjänsten Utlösare för Message Queuing körs under saknar behörighet för att granska meddelanden i den övervakade kön. Eller så har kontot inte fått mottagningsbehörigheter för kön om utlösarens meddelandebehandling är mottagning eller transaktionell mottagning.

 • Lösning:  Ändra behörighet för köerna och starta sedan om tjänsten Utlösare för Message Queuing.

 • Orsak:  Tjänsten Utlösare för Message Queuing körs inte.

 • Lösning:  Kontrollera att tjänsten startats.

 • Orsak:  Tjänsten Utlösare för Message Queuing har pausats.

 • Lösning:  Kontrollera att tjänsten inte är i pausläge. Det gör du genom att öppna Datorhantering, klicka på Tjänster och program och sedan klicka på Tjänster. Om status för tjänsten Utlösare för Message Queuing har värdet Pausad i informationsfönstret högerklickar du på tjänsten och sedan klickar du på Fortsätt.

 • Orsak:  Utlösarvillkoren är inte alls uppfyllda. Utlösaren utlöses inte om något utlösarvillkor utvärderas som falskt.

 • Lösning:  Kontrollera att alla regelns villkor är sanna.

 • Orsak:  Det går inte att initiera tjänsten Utlösare för Message Queuing när den körs under ett icke-administratörskonto.

 • Lösning:  Som standard körs tjänsten Utlösare för Message Queuing under nätverkstjänstens konto. Om du har ändrat den standardinställningen kontrollerar du att kontot du angett ha administratörsbehörighet.

Meddelandebehandlingen i tjänsten Utlösare för Message Queuing blir oproportionerligt långsammare i takt med att fler meddelanden anländer till en övervakad kö.
 • Orsak:  Det är normalt när tjänsten Utlösare för Message Queuing körs under tung belastning. Det inträffar på grund av att det högsta antalet trådar uppnåtts.

 • Lösning:  Du kan snabba upp meddelandebehandlingen genom att öka högsta antalet tillgängliga trådar. Det gör du genom att öppna Datorhantering, klicka på Tjänster och program, klicka på Message Queuing, högerklicka på Utlösare och sedan klicka på Egenskaper. Öka det högsta antalet trådar i Högsta antal trådar.

Jag kan inte se utlösarprogrammen på skrivbordet trots att jag kan se i Aktivitetshanteraren att programmen körs.
 • Orsak:  Tjänsten Utlösare för Message Queuing körs som standard under nätverkstjänstens konto. Interaktion med skrivbordsfunktioner är bara tillgängligt för det lokala systemkontot.

 • Lösning:  Konfigurera utlösartjänsten som ska köras under det lokala systemkontot och aktivera för samverkan med skrivbordet. Klicka på Tjänster i Datorhantering. I informationsfönstret dubbelklickar du på Utlösare för Message Queuing. Klicka på fliken Logga in, Lokalt system och markera sedan kryssrutan Tillåt att tjänsten samverkar med skrivbordet.


Innehåll