Post Beskrivning

Källa

Anger namnet på den underkö meddelandet flyttas från.

Mål

Anger namnet på den kö meddelandet ska flyttas till.

Formatet för målköns sökväg måste vara följande.

Kötyp Sökvägsformat

Offentlig kö

Värdnamn\Könamn;Namn på underkö

Privat kö

Värdnamn\private$\Könamn;Namn på underkö

Mer information om hur dialogrutan används finns i Flytta ett meddelande.


Innehåll