Post Beskrivning

Regler

Här visas de befintliga regler du kan ansluta till utlösaren.

Anslutna regler

Här visas de regler som är anslutna till utlösaren.

Visa regler

Här visas information om en regel och de åtgärder och villkor som är associerade med den.

Klicka för att visa informationen. Klicka på pilen som pekar åt höger för att visa en regel som är ansluten till utlösaren. Klicka på pilen som pekar åt vänster för att visa andra regler.

Anslut

Markerad regel läggs till i listan med regler anslutna till utlösaren.

Koppla från

Markerad regel tas bort från listan med regler anslutna till utlösaren.

Upp

Höjer prioriteten för den markerade regeln så att den körs tidigare.

Ned

Sänker prioriteten för den markerade regeln så att den körs senare.


Innehåll