Post Beskrivning

Etikett

Visar meddelandeetiketten.

Meddelandeetiketten definieras i det sändande programmet.

ID

Visar en globalt unik identifierare (GUID) för datorn som skickade meddelandet, plus ett 32-bitars löpnummer.

Ett GUID är ett 128-bitars (16 byte) heltal. GUID-formatet för datorer är {12345678-1234-1234-1234-123456789012}.

Prioritet

Visar meddelandets prioritet.

Message Queuing-program kan skicka meddelanden med prioritet 0 till och med 7, där 7 är den högsta prioriteten. Meddelanden routas och levereras i första hand efter kö-(bas-)prioritet och sedan efter meddelandeprioritet.

Klass

Visar följande meddelandeklasser:

  • Normalt meddelande

  • Bekräftelsemeddelande (positivt eller negativt)

  • Rapportmeddelande

Alla meddelanden som skapas i Message Queuing-program är som standard normala meddelanden.

Skickat

Visar datum och tid (i aktuell, lokal tidszon) då meddelandet skickades.

Mottaget

Visar datum och tid (i aktuell, lokal tidszon) då meddelandet togs emot.

Spårat

Visar om spårning av meddelandeväg angetts för meddelandet.

Matchnings-ID

Visar matchnings-ID för meddelandet.

Aktuellt antal avbrutna

Visar antalet gånger behandlingen av meddelandet avbrutits i aktuell kö.

Aktuellt antal flyttade

Visar antalet gånger meddelandet flyttats inom en kö.


Innehåll