Den här fliken visas bara på en dator som är ansluten till en domän, och som har den här Windows-versionen.

Post Beskrivning

Alla platser

Namnen på tillgängliga platser i din Active Directory-skog visas.

<datornamn> Platser

Platser datorn för tillfället hör till visas.

Lägg till

Platsen som är markerad i Alla platser läggs till i listan med platser där den här datorn finns. Om du vill lägga till platsen som markerats i Alla platser i listan med platser där den här datorn finns klickar du på Lägg till. Datorn läggs då till på den markerade platsen.

Ta bort

Platsen som är markerad i <datornamn> Platser tas bort från listan med platser där datorn finns. Om du vill ta bort platsen som är markerad i <datornamn>Platser från listan med platser där datorn finns klickar du på Ta bort. Datorn tas då bort från den markerade platsen.


Innehåll