Post Beskrivning

Utlösarens namn

Här kan du skriva namnet på den nya utlösaren.

Användarkö

Associerar den nya utlösaren med en användardefinierad kö.

Kösökväg

Här kan du skriva namnet på sökvägen till den användardefinierade kö som utlösaren ska associeras till med syntaxen datornamn\könamn eller syntaxen .\könamn för den lokala datorn. (Använd inte formatnamn.)

Datorns journalkö

Associerar den nya utlösaren med den automatiskt skapade journalkön på den lokala datorn.

Datorns kö för obeställbara meddelanden

Associerar den nya utlösaren med den automatiskt skapade kön för obeställbara meddelanden på den lokala datorn.

Datorns kö för transaktionella obeställbara meddelanden

Associerar den nya utlösaren med den automatiskt skapade kön för transaktionella obeställbara meddelanden på den lokala datorn.

Läsning

Innebär att meddelanden i utlösaren behandlas genom att de läses i den övervakade kön.

Hämtning

Innebär att meddelanden i utlösaren behandlas genom att de hämtas från den övervakade kön.

Hämtning i transaktioner

Innebär att meddelanden i utlösaren behandlas genom att de hämtas från den övervakade kön som transaktionsmeddelanden.

Aktiverad

Den nya utlösaren konfigureras som aktiverad.

När den här kryssrutan är tom är utlösaren inaktiverad.

Serialiserad

Den nya utlösaren konfigureras som serialiserad.

Med en serialiserad utlösare testas villkoren för alla regler associerade med den på varje meddelande och alla tillämpliga åtgärder utförs innan nästa meddelande behandlas.


Innehåll