När du skapar en kö är standardbehörigheten att alla kan skicka meddelanden till kön. Om du vill ha strängare säkerhet kan du ändra säkerhetsbehörigheterna för kön. Du kan även ange egenskaper för kön när du skapar den. Du kan till exempel ange att bara autentiserade meddelanden ska accepteras.

Tillåta enbart autentiserade meddelanden i köer

Tillåta enbart autentiserade meddelanden i köer
 1. Starta Datorhantering.

 2. Högerklicka på kön i konsolträdet.

  Var?

  • Datorhantering/Tjänster och Program/Message Queuing/DinKömapp (t.ex. Offentliga köer eller Privata köer)/DinKö

 3. Klicka på Egenskaper.

 4. Markera kryssrutan Autentiserad på fliken Allmänt.

Ytterligare hänsyn

 • Du öppnar Datorhantering i Windows® 7 genom att klicka på Start, högerklicka på Dator och sedan klicka på Hantera.

 • Du öppnar Datorhantering i Windows Server® 2008 R2 genom att klicka på Start, klicka på Alla program, klicka på Administrationsverktyg och sedan klicka på Datorhantering.

 • Om du vill att alla meddelanden ska accepteras i kön avmarkerar du kryssrutan Autentiserad.

Övriga referenser


Innehåll