Post Beskrivning

Multicast-adress

Visar den multicast-adress som är associerad med kön.

Här kan du skriva en multicast-IP-adress som ska associeras med kön.


Innehåll