Post Information

Dialogrutan SOAP-kuvert

Här visas innehållet i det SOAP-kuvert som är associerat med meddelandet. Meddelanden som tas emot via HTTP måste ha SOAP-kuvert.


Innehåll