Du kan inte ta bort enskilda meddelanden från en kö. Du kan bara rensa bort alla meddelanden på en gång och därmed tömma kön helt.

Ta bort meddelanden

Rensa bort meddelanden
  1. Starta Datorhantering.

  2. I konsolträdet högerklickar du på Kömeddelanden eller den underkö du vill rensa bort meddelanden från.

    Var?

    • Datorhantering/Tjänster och Program/Message Queuing/YourQueueFolder (t.ex. Offentlig kö eller Privata köer)/MainQueueName/Kömeddelanden eller SubqueueName

  3. Peka på Alla aktiviteter och sedan på Rensa.

  4. Klicka på Ja om du vill ta bort alla meddelanden i kön.

Ytterligare hänsyn

  • Du öppnar Datorhantering i Windows® 7 genom att klicka på Start, högerklicka på Dator och sedan klicka på Hantera.

  • Du öppnar Datorhantering i Windows Server® 2008 R2 genom att klicka på Start, Alla program, Administrationsverktyg och sedan klicka på Datorhantering.

Övriga referenser


Innehåll