Post Information

Datornamn

Här kan du ange namnet på den främmande dator som du lägger till på den främmande platsen.

Främmande plats

Här kan du ange namnet på den främmande plats som den främmande platsen kommer att höra till.


Innehåll