Post Information

Plats 1

Här kan du ange namnet på en plats som routningslänken kommer att ansluta till.

Plats 2

Här kan du ange namnet på den andra platsen som routningslänken kommer att ansluta till.

Routningslänkens kostnad

Här kan du ange en kostnad för den nya routningslänken.

Ändra bara kostnaden för en routningslänk om du har flera routningslänkar och du med hjälp av länkkostnad vill tvinga trafiken att ta en väg i stället för en annan . I så fall kan du tilldela kostnader som avspeglar skillnaderna i kommunikationskostnader. Kostnaderna kan sträcka sig mellan 1 och 999 999.


Innehåll