Den här fliken visas bara på en dator som är ansluten till en domän, och som har den här Windows-versionen.

Post Beskrivning

Routningsservrar för inkommande meddelanden

Här visas de routningsservrar som valts för att vidarebefordra inkommande meddelanden för den här datorn:

  • Här visas de tillgängliga servrar du kan använda som första routningsserver för den här datorns inkommande meddelanden.

  • Här visas de tillgängliga servrar du kan använda som andra routningsserver för den här datorns inkommande meddelanden.

  • Här visas de tillgängliga servrar du kan använda som tredje routningsserver för den här datorns inkommande meddelanden.

Routningsservrar för utgående meddelanden

Här visas de routningsservrar som valts för att vidarebefordra utgående meddelanden för den här datorn:

  • Här visas de tillgängliga servrar du kan använda som första routningsserver för den här datorns utgående meddelanden.

  • Här visas de tillgängliga servrar du kan använda som andra routningsserver för den här datorns utgående meddelanden.

  • Här visas de tillgängliga servrar du kan använda som tredje routningsserver för den här datorns utgående meddelanden.


Innehåll