Post Beskrivning

Etikett

Visar köetiketten.

Typ-ID

Visar typ-ID för kön, vilket anger typ av tjänst eller funktion för kön.

Begränsa lagring av meddelanden till (kB)

Anger om meddelandekvoten för vald kö ska aktiveras.

Här skriver du den totala storleken på alla meddelanden (i kB) som kan lagras i kön.

När storleksgränsen för meddelandelagring uppnåtts för kön kan inga meddelanden skickas till kön förrän den sammanlagda storleken på alla meddelanden i kön faller under den angivna gränsen.

Autentiserad

Anger om kön enbart accepterar autentiserade meddelanden.

Sekretessnivå

Visar köns sekretessnivå, dvs. om meddelanden som är krypterade, okrypterade eller bådadera accepteras. Om både krypterade och okrypterade meddelanden ska accepteras i kön klickar du på Valfritt. Om bara krypterade meddelanden ska accepteras i kön klickar du på Meddelandetext. Om bara okrypterade meddelanden ska accepteras i kön klickar du på Ingen.

Aktiverad

Anger om måljournal är aktiverad för kön.

Begränsa lagring av journaler till (kB)

Anger om journalmeddelandekvoten för vald kö ska aktiveras.

Här skriver du den totala storleken på alla journalmeddelanden (i kB) som kan lagras i kön.

När storleksgränsen för journalmeddelandelagring uppnåtts för kön förs ingen måljournal förrän den sammanlagda storleken på alla journalmeddelanden i journalkön faller under den angivna gränsen.


Innehåll