Message Queuing (även kallat MSMQ) är en meddelandeinfrastruktur och ett utvecklingsverktyg för att skapa distribuerade meddelandeprogram för Microsoft Windows. Program utvecklade för Message Queuing skickar meddelanden till köer, som är tillfällig lagringsplatser från vilka meddelandena sedan skickas vidare till slutdestinationen när förhållandena tillåter det. Sådana program kan kommunicera över heterogena nätverk och skicka meddelanden mellan datorer som tillfälligt saknar förbindelse med varandra. Message Queuing har följande fördelar:

  • Garanterad leverans av meddelanden

  • Effektiv routning

  • Förbättrad säkerhet

  • Stöd för att skicka meddelanden inom transaktioner

  • Prioritetsbaserad meddelandehantering

Programvaror med dessa funktioner kallas i branschen för:

  • Message Queuing-program

  • Lagrings-och-vidarebefordringsprogram

  • Meddelandeorienterad mellanprogramvara

Med Message Queuing kan slutanvändare kommunicera via nätverk och datorer som är offline, oavsett aktuellt status för nätverken och datorerna. Systemadministratörer kan använda Message Queuing för att effektivt hantera stora, komplexa nätverk med datorer och meddelandeköer.


Innehåll